Prisar

Prisen på ei gravferd varierar basert på dine ynskjer og val av produkt og tenester. Vi bistår med råd og hjelp slik at du får ei gravferd innanfor den kostnadsramma som passar for deg.

Etter at vi har avklart dine ynskjer og val av produkt og tenester, vil du få eit prisoverslag. Vi tar ikkje ekstra betalt for å ha møte om kvelden, i helga eller heime hos dykk. Under finn du prisliste for ei standard gravferd, samt minimum- og maksimumsprisar.
Alle prisane er gjeldande frå 1. Januar 2023.

Ved transport over 20 km blir transport dekt av NAV, dette med unntak av ein eigenandel på kr 2 700,-

Prisliste standard gravferd

Vi er tilgjengelege 24 timar i døgnet, kvar dag, heile året.

Kontakt oss

Naturlege virkeområde

Naturlege virkeområde

Vi er medlem av Virke Gravferd og har forplikta oss til å følgje deira standard og krav for god gravferdsskikk. Alle tilsette har skolering og fagkurs gjennom Virke Gravferd.

2023© All rights reserved Hjelmeland Begravelsesbyrå

Made by LOS Digital AS